Podstrony

Cytat


Daruj minutom, dniom, godzinom - miną... Jan Sztaudynger
Dies non interpellat pro homine - termin nie wzywa za człowieka (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika). (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika). (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika)
Exemplis discimus - przykłady uczą; uczymy się na przykładach.
Acedia - beztroska, zniechęcenie.
Davus sum non Oedipus - jestem Dawus, nie Edyp (jestem prostym człowiekiem, nie umiem rozwiązywać zagadek). Terencjusz